Search
Close this search box.

DraftSight
a správa dokumentace

Platforma 3DEXPERIENCE přináší ve spojení s DraftSight funkcionality PDM/PLM jako např. zabezpečené sdílení dat napříč společností i mimo ni, správu změnových řízení, událostí a projektů.
K dispozici je nově 3DEXPERIENCE DraftSight, neboli DraftSight, který se instaluje a spouští z platformy 3DEXPERIENCE. Funkce 3DEXPERIENCE DraftSight odpovídají úrovni DraftSight Professional/Premium/Mechanical.

Propojení lidí, dat a informací napříč řetězcem od návrhu až po samotnou výrobu produktu.
Zpřístupňuje výkresy a projektové informace celému týmu ať je kdekoliv. 3DEXPERIENCE DraftSight mění 2D CAD návrhy a správu dokumentů z izolovaných činností na transparentní spolupráci. 

Proč DraftSight?

DraftSight je profesionální řešení v oblasti 2D kreslení a 3D návrhu vhodný pro konstruktéry, architekty a inženýry.

Vytvářejte, upravujte, prohlížejte a připomínkujte jakýkoliv DWG a DXF soubor efektivně a rychle.

DraftSight disponuje intuitivním uživatelským rozhraním lokalizovaným do češtiny včetně nápovědy.

Software Vám pomůže rozsáhlými nástroji pro zvýšení produktivity práce.

Proč správa dat?

Zajišťuje, že se Vaše výkresy a dokumenty nikdy neztratí.

Sníží počet chyb tím, že členům na i mimo pracoviště poskytne digitální přístup a možnost připomínkovat výkresy z libovolného zařízení.

Pracujte vždy s aktuálními daty z jediného zdroje.

Proč projektové řízení?

Lepší plánování a realizace pomocí rychlého a dynamického týmového plánování.

Spravujte jednotlivé fáze návrhu a výroby pomocí projektových plánů a pracovních postupů.

Snadno sledujte a spravujte změny projektu nebo návrhu.

Proč platforma 3DEXPERIENCE?

Snadný přístup k výkresům, dokumentům, modelům, úkolům a informacím o projektu na jednom místě.

Propojte všechny zúčastněné strany a urychlete cestu k samotné výrobě.

Zvyšte produktivitu organizace včetně inovací díky spolupráci v reálném čase.

Licence:

Produkt 3DEXPERIENCE DraftSight Professional

Umožňuje Vám vytvářet a upravovat profesionální DWG výkresy ve známém prostředí 2D kreslení. Kromě toho můžete k bezpečné spolupráci využít platformu 3DEXPERIENCE.

Splňte všechny Vaše požadavky na navrhování, modelování, tvorbu prototypů, výrobu a řezání laserem v robustním prostředí 2D. 

Obsahuje licenci DraftSight Professional a platformu 3DEXPERIENCE.

Produkt 3DEXPERIENCE DraftSight Premium

Umožňuje Vám vytvářet a upravovat profesionální DWG výkresy ve známém prostředí 2D kreslení a 3D navrhování. Kromě toho můžete k bezpečné spolupráci a správě dat využít platformu 3DEXPERIENCE.

Splňte všechny Vaše požadavky na navrhování, modelování, tvorbu prototypů, výrobu a řezání laserem v robustním prostředí 2D kreslení a 3D navrhování.

Obsahuje licenci DraftSight Premium a platformu 3DEXPERIENCE.

Produkt 3DEXPERIENCE DraftSight Mechanical

Software Vám umožňuje vytvářet, upravovat a spravovat starší a nově vytvořené mechanické soubory DWG. Komplexní řešení, které zahrnuje všechny funkce verze Enterprise Plus. Pokročilé funkce, které umožňují vytvářet, sdílet a aktualizovat strojírenské výkresy, které obsahují nebo vyžadují tradiční mechanické entity ve formátu DWG.

Využijte platformu 3DEXPERIENCE pro bezpečnou spolupráci a správu dat.

Obsahuje licenci DraftSight Mechanical a platformu 3DEXPERIENCE.

POŽÁDEJTE O SVOJI NABÍDKU PRÁVĚ TEĎ!

Možnosti zakoupení 3DEXPERIENCE DraftSight Professional/Premium/Mechanical:

Informace o produktech DraftSight

DraftSight Professional
Pokročilé 2D CAD řešení pro kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API, které Vám pomůže oživit vaše návrhy rychle a snadno.
DraftSight Enterprise

Komplexní řešení pro 2D kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API pro automatizaci práce splňující požadavky na kreslení, výrobu, vypalování laserem.

DraftSight a správa dokumentace

Platforma 3DEXPERIENCE přináší ve spojení s DraftSight funkcionality PDM/PLM jako např. zabezpečené sdílení dat napříč společností i mimo ni, správu změnových řízení, událostí a projektů.

DraftSight Mechanical

Komplexní řešení, které zahrnuje všechny funkce verze Enterprise Plus. Pokročilé funkce, které umožňují vytvářet, sdílet a aktualizovat strojírenské výkresy, které obsahují nebo vyžadují tradiční mechanické entity ve formátu DWG.

Poptávka softwaru