Search
Close this search box.

Jaké má funkce

Funkce
Professional
Premium
Enterprise
Enterprise Plus
Mechanical

Paleta oblíbených nástrojů *

Navigátor pohledů *

Karty kontextového pásu karet

Procházení výběru

Tvorba obdélníku s kótami

Konstrukční přímka

Čeština (včetně nápovědy)

2D nástroje pro kreslení (čára, křivka, oblouk, kružnice, elipsa, tabulka, šrafování, blok, mrak …)

Nástroje pro editaci (posun, kopírování, otáčení, měřítko, pole, oříznutí, zkosit …)

Podpora všech formátů DWG a DXF

Normy dokumentace (ISO, ANSI, DIN, BSI, GB, GOST, JIS)

Hladiny, stavy hladin, skupiny

Úprava křivky

Tmavý režim

Automatické skrytí palet

Zvýraznění entit

Hladina pro šrafování

Odebrání duplicitních entit

Rychlé úpravy v jednom příkazu (kopírovat, posunout, otočit a měřítko)

Vytváření os

Tisk (včetně možnosti vlasové čáry pro řezání laserem)

Komunitní fórum 3DSwym a zdroje

Podložení dokumentem PDF

Bloky

Nastavení kvality výstupu do PDF

Sloučení hladin *

Monitor popisů

Správce rozvržení stránky

Knihovna Toolbox

Knihovna návrhů

Automatické kótování a uspořádání kót

Úprava šipek kót ve výkrese

Pole podél křivky

Křivka řízená vrcholy (B-spline)

Změna šipek kót pravým tlačítkem myši

Fyzikální vlastnosti

Metody rychlého zadávání

Zakřivený text

Spirála, šroubovice

Dávkový tisk

Porovnání výkresů

Pokročilé ořezávání

Komunikace s CNC stroji (G-code)

Vektorizace bitmap

Správce atributů bloků

Rovnice v tabulkách

Ořez šrafovaných oblastí

3D modelovací nástroje

2D geometrické vztahy a parametrické kóty

Rychlé (asociativní) úpravy polí

Import PDF jako blok

Dynamické bloky DraftSight (vlastní bloky)

Normálie s funkcemi Mechanical

Reference dílů

Automatizace kusovníku

Automatizace pozicování

Upravitelný Seznam dílů

Správce hladin a skupin Mechanical

Propojení tabulek s daty Excel *

Import výkresů CATIA *

Průvodce Extrakcí dat

Dynamické bloky AutoCAD (import)

Dynamické bloky AutoCAD (převod a editace)

Import AutoCAD AutoLISP a Visual LISP

Propojení s platformou 3DEXPERIENCE

Integrace 3DEXPERIENCE Marketplace

Integrace HomeByMe

Integrace 3D Content Central

Propojení na SOLIDWORKS PDM a Electrical, GEOVIA, DELMIA

Import formátu DGN

Sada listů výkresu

Tabulka listů výkresu

Výběr dílčí sady výkresu

Pack and Go (Kopírování projektu)

Publikování do DWF

Přístup k API programování

Nahrávání maker

Síťové licencování

Automatizace instalace

Technická podpora 3E Praha Engineering (email, telefon, TeamViewer)

* Novinky DraftSight 2023

** Funkce pro Mac jsou shodné s platformou Windows kromě funkcí ImageTracer, HomeByMe, 3D Content Central, porovnání výkresů a propojení s produkty jako je 3DEXPERIENCE, SOLIDWORKS PDM. Tyto funkce nejsou k dispozici.

Informace o produktech DraftSight

DraftSight Professional
Pokročilé 2D CAD řešení pro kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API, které Vám pomůže oživit vaše návrhy rychle a snadno.
DraftSight Enterprise

Komplexní řešení pro 2D kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API pro automatizaci práce splňující požadavky na kreslení, výrobu, vypalování laserem.

DraftSight a správa dokumentace

Platforma 3DEXPERIENCE přináší ve spojení s DraftSight funkcionality PDM/PLM jako např. zabezpečené sdílení dat napříč společností i mimo ni, správu změnových řízení, událostí a projektů.

DraftSight Mechanical

Komplexní řešení, které zahrnuje všechny funkce verze Enterprise Plus. Pokročilé funkce, které umožňují vytvářet, sdílet a aktualizovat strojírenské výkresy, které obsahují nebo vyžadují tradiční mechanické entity ve formátu DWG.

Poptávka softwaru