Search
Close this search box.

Novinky DraftSight 2024

Cílem těchto vylepšení je vám uživatelům 2D CAD zvýšit efektivitu práce a stanovit nový standard uživatelského prostředí 2D CAD. Objevte s námi budoucnost 2D CAD v softwaru DraftSight 2024.

Vyzkoušejte novinky DraftSight 2024 ještě dnes a to ZDARMA: DraftSight Trial stažení 

Stávající uživatelé si mohou stáhnout aktuální verzi ZDE.

Uživatelé síťové licence stáhnou aktuální verzi licenčního manažera po přihlášení přes účet DSx.Client ZDE.

Uživatelé verze z platformy 3DEXPERIENCE mají možnost aktualizovat DraftSight přes kompas, roli a aplikaci.

Import výkresů CATIA

Verze 2024 obsahuje podporu výkresů CATIA, která Vám umožní přehledně spolupracovat v rámci dodavatelského řetězce. Nyní máte možnost importovat výkresy CATIA přímo do DraftSight a pracovat s nimi jako s DWG soubory. Import lze provést z klasické složky nebo z cloudového řešení 3DEXPERIENCE.

Palety nástrojů

Palety jsou oblasti s kartami, které nyní poskytují rychlý přístup k často používaných příkazům a funkcím. Vlastní palety nástrojů Vám usnadní práci a zlepší uživatelský komfort při navrhování.

Paleta Správce hladin

Díky paletě Správce hladin můžete lépe ovládat všechny příkazy pro správu hladin v rámci jednotného rozhraní. Spravujte tak vaše hladiny na výkrese efektivněji bez externího dialogového okna. To znamená, že se můžete soustředit na navrhování a zároveň provádět úpravy hladin, a přitom mít výkres stále na očích. Paletu můžete ponechat jako plovoucí nebo ukotvit na straně aplikaci.

Vylepšené uživatelské rozhraní

Pomocí nového nástroje Navigátoru pohledů můžete snadno procházet standardní a izometrické pohledy. Nechte své oči více odpočívat díky vylepšeného rozhraní v tmavém režimu, které je nově nastaveno jako výchozí. K dispozici je nový pracovní prostor CAD General, který organizuje všechny standardní nástroje pro ještě hladší přechod uživatelů 2D CAD.

 

Propojení tabulek s externími daty Excel

Pomocí nové funkce můžete snadno vkládat soubory aplikace Excel jako tabulky a zachovat jednotnost dat v reálném čase díky obousměrné komunikaci. Vylepšete správu dat mezi soubory pomocí této pokročilé funkce.

Sloučení hladin

DraftSight 2024 přináší robustní funkci ke sloučení více hladin do jedné. Toto nové vylepšení zjednodušuje složité výkresy a umožňuje uspořádání souvisejících entit, což vede k optimalizaci výkresů.

Výběr více souborů a jejich vložení jako odkazů

Máte možnost vybrat více souborů a složek a vložit je do souborů DWG jako externí odkazy. Tento postup snižuje počet kliknutí potřebných k vložení více souborů a riziko, že soubor omylem nevložíte.

Exportovat list

S aplikací DraftSight 2024 nyní můžete rychle vytvářet nové výkresy ze stávajících souborů bez ztráty detailů. Do modelového prostoru nového výkresu můžete exportovat všechny viditelné entity aktivních listů k tisku.

 

Rozhraní Ribbon pro MacOS

Vyzkoušejte nové rozhraní Ribbon pro DraftSight v systému MacOS. V předchozí verzi pro Mac bylo rozhraní založeno na nabídkách s limitovanou možnosti přizpůsobení. Nyní mohou uživatelé systému MacOS využívat jednotné a optimalizované UI, které poskytuje stejný zážitek jako uživatelům verze pro Windows.

Vytvořit narovnaný snímek – nové možnosti

Tento příkaz promítne 3D objekty do zvolené roviny výkresu. Nyní můžete snadno nastavit entity popředí a skryté entity s konkrétními hladinami, což zlepšuje organizaci a umožňuje rychlé úpravy viditelnosti na základě přiřazení hladin. Dále lze nově zobrazit tečné hrany modelu.

 
 

Změna tvaru šrafování

Nyní můžete upravit obrys a sklon šrafování pomocí interaktivních úchytů v rámci jednoho kroku. Úchopy umožňují uživatelům provádět množství akcí, včetně protahování entit, vkládání vrcholů a převodu na oblouk. Vylepšení v oblasti šrafování poskytuje větší flexibilitu při úpravě obrysů bez nutnosti jejich opětovného vytvoření.

Měření geometrie

Měření geometrie

V předchozích verzích bylo nutné používat příkazy měření pro plochu, vzdálenost a úhel samostatně. Nová funkce spojuje tyto akce pod jednu, čímž zjednodušuje proces kontroly rozměrů mezi entitami.

 
 

Tyto novinky jsou dostupné pro všechny uživatele a prodávané verze DraftSight 2024. Jedinou výjimkou je funkce Propojení tabulek s externími daty, která je dostupná ve verzi Premium/Enterprise Plus/Mechanical.

Informace o produktech DraftSight

DraftSight Professional
Pokročilé 2D CAD řešení pro kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API, které Vám pomůže oživit vaše návrhy rychle a snadno.
DraftSight Enterprise

Komplexní řešení pro 2D kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API pro automatizaci práce splňující požadavky na kreslení, výrobu, vypalování laserem.

DraftSight a správa dokumentace

Platforma 3DEXPERIENCE přináší ve spojení s DraftSight funkcionality PDM/PLM jako např. zabezpečené sdílení dat napříč společností i mimo ni, správu změnových řízení, událostí a projektů.

DraftSight Mechanical

Komplexní řešení, které zahrnuje všechny funkce verze Enterprise Plus. Pokročilé funkce, které umožňují vytvářet, sdílet a aktualizovat strojírenské výkresy, které obsahují nebo vyžadují tradiční mechanické entity ve formátu DWG.

Poptávka softwaru