Search
Close this search box.

Novinky DraftSight 2022

Vlastní bloky

Dynamické bloky DraftSight

Objekty reálného světa reprezentované bloky lze často navrhnout ve více variantách jako jsou různé velikosti, tvary a orientace. Tyto variace vedly k velkému množství bloků (samostatných souborů) DWG, které bylo obtížné spravovat.
Nyní v DraftSight 2022 můžete navrhnout více variant do jednoho bloku. Vlastní bloky (dynamické bloky DraftSight) pomohou snížit počet souborů a zjednoduší práci pro kolegy napříč podnikem. Pro tvorbu vlastních bloků je k dispozici široká paleta nástrojů od kreslicích nástrojů, kótovacích, editačních až po 2D omezení.

Import dynamických bloků z AutoCAD je dostupný již od verze 2021. Ve verzi 2022 lze tyto bloky převést a následně editovat jako Vlastní bloky s plnou funkcionalitou dynamických bloků. To velmi pomůže při přechodu na DraftSight. 

Vylepšení Správce sady listů

Efektivně organizujte velké množství listů pomocí tabulek seznamů listů, sad listů, kopírování projektu a publikovat do DWF.
Správce sady listů je dostupný již od verze 2021. Nyní můžete vytvořit a aktualizovat tabulku seznamu listů jakožto souhrn listů s přímým přístupem k uvedeným listům. Flexibilní výběr sad listů pomůže získat přístup k požadovaným konkrétním listům pro pozdější opětovné použití.

Odkazování je doporučeným postupem, které snižuje úsilí, podporuje standardizaci a usnadňuje aktualizaci. Jak však nalézt všechny referencované soubory jako jsou obrázky, podklady PDF a další? Nyní s DraftSight 2022 můžete kopírovat projekt i s referencemi jedním kliknutím a sdílet ho tak snadněji a přesněji.

DWF je oblíbený formát pro komunikaci 2D výkresů s ostatními účastníky projektu. DraftSight 2022 nyní umožňuje publikovat sadu vybraných listů ve formátu DWF

Tmavý režim

Dlouhé hodiny zírání do počítačů může vyčerpat oči uživatelů, zvláště u obrazovek s vysokou úrovní jasu. Pro snížení únavy očí je v DraftSight 2022 k dispozici tmavý režim zobrazení. Výsledkem je příjemné uživatelské prostředí přizpůsobené tmavému režimu zobrazení. 

Vylepšená tvorba a editace splajnů

K existující metodě, kdy křivka prochází předdefinovanými bod, je k dispozici nová metoda tvorby křivky pomocí řídících vrcholů (B-Spline). Křivka je tak řízena a umístěna mezi řídící body. Přechod mezi oběma metodami je nyní možný pomocí jednoho tlačítka. Nyní je tak možné dodatečně upravit křivky pomocí řídících vrcholů. Pro rychlou úpravu křivky je nově k dispozici příkaz SplineEdit.
Funkce
Professional
Premium
Enterprise
Enterprise Plus

Křivka řízená vrcholy (B-Spline) a editace křivky

Tmavý režim

Pack and Go

Publikování do DWF

Dynamické bloky DraftSight (vlastní bloky)

Dynamické bloky AutoCAD (převod a editace)

Tabulka listů výkresu

Výběr dílčí sady výkresu

Funkce „Rychlé (asociativní) úpravy polí“ je nyní dostupná ve všech verzích DraftSight 2022.

Funkce „Import PDF jako blok“ je nyní dostupná pro DraftSight 2022 Premium, Enterprise a Enterprise Plus.

Informace o produktech DraftSight

DraftSight Professional
Pokročilé 2D CAD řešení pro kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API, které Vám pomůže oživit vaše návrhy rychle a snadno.
DraftSight Enterprise

Komplexní řešení pro 2D kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API pro automatizaci práce splňující požadavky na kreslení, výrobu, vypalování laserem.

DraftSight a správa dokumentace

Platforma 3DEXPERIENCE přináší ve spojení s DraftSight funkcionality PDM/PLM jako např. zabezpečené sdílení dat napříč společností i mimo ni, správu změnových řízení, událostí a projektů.

DraftSight Mechanical

Komplexní řešení, které zahrnuje všechny funkce verze Enterprise Plus. Pokročilé funkce, které umožňují vytvářet, sdílet a aktualizovat strojírenské výkresy, které obsahují nebo vyžadují tradiční mechanické entity ve formátu DWG.

Poptávka softwaru