Search
Close this search box.

Novinky DraftSight 2023

Jedna z hlavních novinek ročníku 2023 je rozšíření funkcionalit o novou verzi produktu DraftSight Mechanical. DraftSight Mechanical obsahuje pokročilé funkce, které umožňují vytvářet, sdílet a aktualizovat strojírenské výkresy, které obsahují nebo vyžadují tradiční mechanické entity ve formátu DWG. Více informací ZDE.

Ostatní novinky se týkají všech verzí DraftSight.

Nově lze zakoupit osobní licence DraftSight Professional nebo Premium přímo přes distributora 3E Praha Engineering. Neváhejte nás požádat o nabídku na stránce produktu.

Procházení výběru

V předchozích verzích bylo při práci obtížné vybrat překrývající se entity. Velkou novinkou je nástroj pro výběr překrývajících se entit ze seznamu. Výběr entit je tak spolehlivější a rychlejší.

Monitor popisů

Tento nástroj slouží k rychlé identifikaci popisů a kót, které již nejsou přidruženy k jejich související geometrii. Identifikace je možné v grafické ploše pomocí ovládacího prvku. Jedná se například o odpojenou vynášecí čáru kóty, takže zobrazená hodnota kóty nemusí být aktuální. Nyní je možné kótě znovu přiřadit reference nebo ji odstranit.

Extrakce dat

Průvodce Extrakce dat umožňuje určit sadu entit nebo bloků a extrahovat vlastnosti a informace atributů. Průvodce umožňuje vytvořit kusovník ze sady entit které lze filtrovat a data následně seřadit, zobrazit výslednou tabulku a uložit výsledek do externího souboru. Formát výstupních dat lze rovněž upravit. Nastavení extrakce dat lze použít jako šablonu pro stejnou extrakci z dalších výkresů.

Správce rozvržení stránky

S novou možností správy nastavení tisku lze konkrétní nastavení tisku uložit přímo do souboru výkresu nebo do šablony. Není tak nutné neustále načítat nastavení tisku pro ostatní dokumenty. Starší typ uložení nastavení tisku do souboru .cfg je stále k dispozici.

Karty kontextového pásu karet

Vybrané příkazy je nyní možné ovládat přímo z kontextového pásu karet (Ribbon) namísto samostatného dialogového okna. Přínosem pro produktivitu práce je nepřerušený pohled na grafickou plochu s okamžitou viditelností provedených změn. Změna se týká příkazů: šrafování, úprava buněk tabulky, úprava podkladů PDF a DGN, úprava obrázků a externích odkazů, úprava popisů entit, kót, symbolů tolerance a dalších.

Vylepšení integrace HomeByMe

Rozhraní mezi platformou pro projekty z HomeByMe a DraftSight bylo vylepšeno pro lepší uživatelský komfort a rychlejší přenos 2D návrhu do výkresu v DraftSight.

3DEXPERIENCE: Offline mód a dávkový upload

Neztrácejte čas s navrhováním výkresů uložených v platformě 3DEXPERIENCE. Nyní můžete výkresy dále upravovat díky nové funkci Offline módu pro práci při nestabilní internetovém připojení nebo při práci na cestách bez přístupu k internetu.

Zjednodušte migraci a uložení dat pomocí nové funkce hromadného uploadu výkresů na platformu 3DEXPERIENCE a funkce pro detekci duplicitních souborů.

Podpora Windows 11

DraftSight 2023 je nově plně kompatibilní s operačním systémem Windows 11.

Tyto novinky jsou dostupné pro všechny uživatele DraftSight 2023.

Informace o produktech DraftSight

DraftSight Professional
Pokročilé 2D CAD řešení pro kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API, které Vám pomůže oživit vaše návrhy rychle a snadno.
DraftSight Enterprise

Komplexní řešení pro 2D kreslení s výkonnými funkcemi šetřícími čas a s podporou API pro automatizaci práce splňující požadavky na kreslení, výrobu, vypalování laserem.

DraftSight a správa dokumentace

Platforma 3DEXPERIENCE přináší ve spojení s DraftSight funkcionality PDM/PLM jako např. zabezpečené sdílení dat napříč společností i mimo ni, správu změnových řízení, událostí a projektů.

DraftSight Mechanical

Komplexní řešení, které zahrnuje všechny funkce verze Enterprise Plus. Pokročilé funkce, které umožňují vytvářet, sdílet a aktualizovat strojírenské výkresy, které obsahují nebo vyžadují tradiční mechanické entity ve formátu DWG.

Poptávka softwaru